Права по лични данни


Упражняване на права във връзка с вашите лични данни

От тук можете да изпратите заявка към нас във връзка с обработката на Вашите лични данни

Моля, изтеглете следния формуляр: Формуляр
Попълнете и изпратете на: office@strumafruit.com